Cadrul natural

Comuna Lăpuşata este situată în centrul judeţului Vâlcea, pe râul Cerna, afluent al Olteţului, fiind cuprinsă între următoarele coordinate geografice: meridianul 24° longitudine estică şi paralela 45° care trece prin comuna Copăceni (Ghid Turistic al judeţului Vâlcea, Bucureşti, 1970).

Localitatea este situată la o distanţă de 40-50 km. de principalele centre ale judeţului: Horezu, Bălceşti, Drăgăşani, Rm. Vâlcea, învecinându-se la Nord cu comuna Copăceni, la Sud cu comuna Lădeşti, la Vest cu comuna Roşiile şi la Est cu comuna Roeşti.

Relieful este characteristic yonei de trecere între zona Subcarpaţilor Olteniei şi Podişul Getic, fiind format din dealuri (dealul Roşiilor, dealul Roeştiilor, dealurile pe care sunt aşezate satele Zărneşti, Săruleşti, Bereşti, Broşteni, Şerbăneşti) şi văi (valea Cernei, văile Ruginoasa, Iliasa, Popeasa, Geamăna şi altele).

Repere istorice

In cele mai vechi timpuri, principala îndeletnicire a locuitorilor comunei a fost agricultura cu ramurile: pomicultura, viticultura.

În lucrarea sa “Dicţionar al judeţului Vâlcea” – 1893, C. Alecsandrescu consemna: “…locuitorii se ocupă mai mult cu agricultura şi creşterea vitelor; meşteşugari sunt 20 dulgheri, 15 rotari, 2 cismari, 30 croitori, 5 cojocari.”

O preocupare de samă a fost şi albinăritul. Din aceeaşi lucrare mai rezultă că pe râul Cerna, funcţionau 4 mori pe apă precum şi cazane de fabricat ţuică. Aceste ocupaţii s-au menţinut, în general, şi în perioada cooperativizării şi se menţin şi în prezent.

Într-un alt document datând din iunie 1614 aflat în Arhivele Olteniei (Craiova) scris în paleo-slavă, pe piele de viţel, se menţionează: “Radu Voievod, întăreşte lui Vlad şi fiilor săi ocina (obştea) Bereşti” – sat component al comunei.

Pe lângă lucrarea amintită anterior, “Biserici, târguri, sate din judeţul Vâlcea” a preotului professor I. Popescu Cilieni, numele comunei Lăpuşata mai apare într-o hartă întocmită de austriacul Fr. Schwartz în anul 1720, sub denumirea de “Lepuschall” iar satul Bereşti apare sub numele de “Beroiu”.

Agricultura

Comuna Lăpuşata este situată în centrul judeţului Vâlcea, pe râul Cerna, afluent al Olteţului, fiind cuprinsă între următoarele coordinate geografice: meridianul 24° longitudine estică şi paralela 45° care trece prin comuna Copăceni (Ghid Turistic al judeţului Vâlcea, Bucureşti, 1970).

Localitatea este situată la o distanţă de 40-50 km. de principalele centre ale judeţului: Horezu, Bălceşti, Drăgăşani, Rm. Vâlcea, învecinându-se la Nord cu comuna Copăceni, la Sud cu comuna Lădeşti, la Vest cu comuna Roşiile şi la Est cu comuna Roeşti.

Relieful este characteristic zonei de trecere între zona Subcarpaţilor Olteniei şi Podişul Getic, fiind format din dealuri (dealul Roşiilor, dealul Roeştiilor, dealurile pe care sunt aşezate satele Zărneşti, Săruleşti, Bereşti, Broşteni, Şerbăneşti) şi văi (valea Cernei, văile Ruginoasa, Iliasa, Popeasa, Geamăna şi altele).