Agricultura Comuna Lăpuşata

Comuna Lăpuşata este situată în centrul judeţului Vâlcea, pe râul Cerna, afluent al Olteţului, fiind cuprinsă între următoarele coordinate geografice: meridianul 24° longitudine estică şi paralela 45° care trece prin comuna Copăceni (Ghid Turistic al judeţului Vâlcea, Bucureşti, 1970).

Localitatea este situată la o distanţă de 40-50 km. de principalele centre ale judeţului: Horezu, Bălceşti, Drăgăşani, Rm. Vâlcea, învecinându-se la Nord cu comuna Copăceni, la Sud cu comuna Lădeşti, la Vest cu comuna Roşiile şi la Est cu comuna Roeşti.

Relieful este characteristic zonei de trecere între zona Subcarpaţilor Olteniei şi Podişul Getic, fiind format din dealuri (dealul Roşiilor, dealul Roeştiilor, dealurile pe care sunt aşezate satele Zărneşti, Săruleşti, Bereşti, Broşteni, Şerbăneşti) şi văi (valea Cernei, văile Ruginoasa, Iliasa, Popeasa, Geamăna şi altele).

Din suprafaţa totala de 1779 ha. teren nearabil, pădurile şi vegetaţia forestieră ocupă 1375 ha., apele 59 ha., drumurile 79 ha., curţi – construcţii 145 ha., şi neproductiv 121 ha.

Destinaţia terenului 1918 1938 1948 1989 2000
Teren arabil 650 ha 720 ha 750 ha 910 ha 954 ha
Păşuni 1350 ha 1250 ha 1170 ha 1029 ha 882 ha
Livezi 150 ha 180 ha 210 ha 250 ha 205 ha
Pădure 1800 ha 1600 ha 1450 ha 1380 ha 1375 ha
Viţă de vie 30 ha 35 ha 35 ha 55 ha 30 ha
Curţi şi clădiri 70 ha 85 ha 90 ha 117 ha 145 ha
Alte terenuri 250 ha 180 ha 165 ha 128 ha 121 ha

Creşterea animalelor a constituit, de asemenea, o veche preocupare a locuitorilor comunei noastre. În comună existau întinse izlazuri unde păşunau vitele. În diverse puncte (Dărmani, Băduleşti, Geamăna, Omorâcea) crescătorii de vite şi-au construit conace, odăi (din lemn), şoproane pentru adăpostul animalelor. În aceste locuri se strângea nutreţul, alimente atât pe timpul oăşunatului cât şi pe timpul iernii.

Dotarea tehnică în agricultură era aproape inexistentă. Primele pluguri erau cu grinde de lemn, roţile şi coarne de asemenea din lemn. Fierul cel lung şi fierul lat erau confecţionate manual. În comună se cultiva porumbul, însă recolta era slabă.

Grâul se cultiva foarte puţin, iar pentru întreţinerea familiilor, locuitorii făceau comerţ cu diverse produse: ţuică, mere, vite, etc., cumpărând din localităţile sudice ale ţării grâul sau porumbul necesar. Aceste produse erau comercializate în principal la bâlciurile din Râureni, Drăgăşani, Craiova. A existat şi în comuna Lăpuşata un târg încă din secolul al XVII-lea până către mijlocul secolului al XIX-lea mutat la Gânguleşti unde fiinţează şi în prezent.